icon_circle_1_PG icon_circle_2_ML icon_circle_3_JZ

Cele
Cele Stowarzyszenia to:
1. Poszerzanie wiedzy obywateli o idei samorządności oraz potrzebach lokalnej wspólnoty i możliwościach ich zaspokajania,
2. Promowanie aktywnego udziału obywateli w sprawach istotnych dla wspólnoty lokalnej,
3. Promocja działalności ciał pomocniczych Gminy Miasta każdej jednostki pomocniczej Gminy Miasta Toruń,
4. Monitoring działalności ciał pomocniczych Gminy Miasta każdej z jednostki pomocniczej Gminy Miasta Toruń.


Odkryj więcej

Stowarzyszenie ROzruch zostało powołane do życia 13.02.2019 r. z inicjatywy (alfabetycznie) Pawła Gnioty, Marcina Łowickiego i Jarosława Zyska.

Nazwa stowarzyszenia, ROzruch odnosi się bezpośrednio do skrótu Rady Okręgów. Z tego powodu też pierwsze dwie litery są WIELKIE.